Buhara dan gelen tacirlerin ticaret ahlakından sibir hanlığının vatandaşları hoşnut kalmış ve bunu Küçümhan a bildirmişlerdir bunun üzerine Küçümhan Buharalı tacirleri makamına çağırır. Bu ticaret ahlakına nasıl sahip olduklarını sorar. Tacirlerde bu ticaret anlayışının temelinin dine dayandığını ve dinlerini en mükemmel şekilde yaşadıkları için böyle güzel ahlaka sahip olduklarını Küçümhan a ifade ederler.
Tacirlerin konuşmalarına ve halkın isteklerini ön görerek Küçümhan Buharahanı Abdullah a bir mektup yazar mektubunda Buharahanından Sibirhanlığına islam bilginlerinin gönderilmesi talebinde bulunur. Bu mesaja karşılık Buharahanı Sibirhanhanlığına Din Ali hoca Şirbeti şeyh i gönderir.
Bu zatı muhteremlerde Ahmet Yesevi hazretlerin köyü olan sayramdan gelmiş olup bu secere olarak yazılmış ve köyümüzde kayıtlarda mevcut olmakla adet ve ananelerimiz halen devam etmekdetir. Ananelerimizde şunlardır.
Hatmi hacegan
Beyşembi
Zengiata
Kara çeçene{karasaçana}
Hatmi hacegan hocaların hatmi şahı nakşibendi hazretlerinden bize intikal eden bir olay olup bu din Ali Hoca ve Şirbeti Şeyh Türkistan'dan Sibirya'ya hicret eden ecdadımız dan nakil olup halen köyümüzde adak olarak okutulur bu da bir kimsenin bir işde veya bir dileği gerçekleşdiği vakit adak olarak üç hatımgoça veya beş hatımgoça okutacağım diye adak adaması ile okutulan bir geneleğimizdir. Bunuda şu şekilde tarif edebilirim kolu komşu hısım akraba davet edilir.davet edilenler çoğunluk sağlandığı kanaatine varıldığı vakit hoca efendinin etrafına toplanan cemaat bir fatıha üç ıhlası şerif okuyarak Peygamberimizin ecdadımızın bil hassa bu hatmi haceganı tertipleyenlerin geçmişlerini yat ederek salavatı şerif elemneşrah ve fatiha ve binbir ıhlas okuyarak tamamlanmış olur tamamlanması akabinde dua edilir ve bu dua da eski hocalarımız bil hassa Ahmet Yesevi Hazretlerine diye dua ederdi. Köyümüzün ekabir hocalarından Ali Hoca ve Abbas Hocadan bizzat duyanlar Ahmet Yesevi yedi veya sekiz buğumdan bizim dedemiz olur derlerdi. Buda ecdadımızı hayırla anmak babından okutulan bir adetlerimizdedır.
Beyşembi olayıda bu olayda Türkistan'dan köyümüze gelen bir adet olup Perşembe günleri okutulur. Okuma şeklide şu şekilde izah edebiliriz buda okutacak kimsenin ecdadını rahmetle yat etmek istediği vakit kolu komşudan hısım akrabadan çok olmayacak şekilde davet etmesi ile hoca efendi aşrı şerif okur ve kısa bir dua yaptırmak sureti ile nihayet bulur. Bu genelde kişinin rüyasında ölen anne babası veya yakının gördüğü vakit onu rahmetle yat etmek için okunan bir adetlerimizdendir.
Zengi Ata Türkistan'da yaşamış olan Evliyaullah'dan bir zaat olmakla işi gereği inek çobanlığı yapardı. Zengi Ata inekleri otlatırken kıra sürerken edep dahilinde Huuuu lafzı celili ile sürer inekleri incitmeden cenabu mevlayı zikir halinde işini ve aynı zamanda baytarlık görevinide üstlendiğinden inekler doğum yaptığı vakit Türkistan'da yaşayanlar bu Evliyaullah'ı baytar olarak çağırırmış
Türkistan'da yaşayanlar Zengi Ata vefat ettikden sonra inekleri doğum yaptığı vakit Zengi Atayı rahmetle anmak için zengi ata okutmuşlar ve Türkistan'dan Sibirya'ya hicret etmiş olan ecdadımız bu adetı kültürü Sibirya ya ve oradan Türkiye ye köyümüze getirmişlerdir halen köyümüzde bu adet bazı kimseler tarafından okutulmakdatır. 1970 li yıllarında memleketden Sibiryadan gelen birinci kuşak zengi aşı yaparak ağız sütünden aladiye yaparak bununla okuturdu ve sure olarakda vedduha suresini okutmayı tercih ederdi.
Karaçeçene {karasaçana} bu olayıda annem Kafi Kurtaran şöyle anlatmakdatır. Bizim gençliğimizde kadın hamile kalırsa karaçeçenenin ruhuna sadaka hayır vermemiz söylenirdi. Ve bizde denileni yapardık ve ihtiyarlara sorduğumuz vakit karaçeçene kim oluyor diye buda türkistandan gelen adetlerdendir bu karaçeçene de ebelik görevini üstlenmiş olan ve aynı zamandada Ahmet yesevi hazretlerinin annesidir.
Köyümüz olan Böğrüdelik de bu adetlerimiz halen devam etmekdetir.

Gönderen tatar on 2 Ağustos 2009 Pazar
categories: edit post

0 yorum

Yorum Gönder